Polityka Prywatności serwisu kalor.pl skierowana określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez KALOR Piotr Przybylski z siedzibą ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

Definicje

  • Administrator – KALOR Piotr Przybylski z siedzibą ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  • Serwis – strona internetowa kalor.pl.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do Serwisu.
  • Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta być może Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony kalor.pl.

Dane osobowe

Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie kalor.pl.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla kontaktu z administratorem. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania oferty i odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Użytkownik może zgłaszać wnioski co do swoich danych osobowych za pośrednictwem maila biuro@kalor.pl.

Dostępne dane osobowe Użytkowników w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim. Administrator dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony kalor.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, a także innych niż pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem maila biuro@kalor.pl

Cookies

Serwis kalor.pl używa plików Cookies. Operacja ta sprowadza się wyłącznie do identyfikacji sesji klienta. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej serwis. Pliki te umożliwiają:

  • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu

W serwisie wykorzystywane są dwa typy plików Cookies:

  • sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej,
  • trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z serwisu. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej kalor.pl.

Zastrzeżenia

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Osoby odwiedzające serwis kalor.pl obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.