Instalacja wentylacji w placówce zdrowia wymaga szczególnego dopracowania oraz rozwiązań. Wymogi stawiane przez przepisy prawa co do systemu wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach placówek wykonujących działalność leczniczą muszą być spełnione, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i pracownikom.

System musi zapewniać odpowiednie warunki – osuszać, nawilżać, zapewniać odpowiednią temperaturę. Te parametry dobiorą nasi projektanci, by był on jak najbardziej optymalny.