Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w biurach jest koniecznością. Są to pomieszczenia w, których pracownicy spędzają co najmniej połowę dnia. Niedostateczna wymiana powietrza może powodować spadek efektywności pracy, senność, a nawet bóle głowy. Warto zatem zadbać o dostarczenie do pomieszczeń świeżego, zdrowego powietrza.

Realizuje się to za pomocą centrali wentylacyjnej. Centrale takie wyposażone są w sekcje filtracyjne, które uniemożliwią przedostanie się zanieczyszczeń do pomieszczeń wentylowanych oraz wymiennik odzysku ciepła. Dzięki niemu zniwelujemy koszty eksploatacji. Nawiew i wywiew realizowany jest przez anemostaty. Zazwyczaj dostarcza się do pomieszczeń 30-40 m3/h powietrza świeżego na osobę. Taka ilość zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy szczególnie przy dużej liczbie osób przebywających w pomieszczeniu.