Do chłodzenia pomieszczeń serwerowych najlepiej nadają się dedykowane do tych celów szafy klimatyzacji precyzyjnej. Ich celem jest dokładne utrzymanie zadanych warunków temperaturowych w pomieszczeniu. Dodatkowo szafy klimatyzacji precyzyjnej mogą zostać wyposażone w układ nawilżania i osuszania powietrza, co jest częstym wymogiem w branży IT. 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej występują w różnych konfiguracjach. Źródłem chłodu w szafach jest układ bezpośredniego odparowania lub woda lodowa pochodząca z zewnętrznego agregatu. Dla zapewnienia redundantności szafy niektóre szafy wyposażane są w układy o podwójnym źródle chłodu. W przypadku jednego układu, drugi w 100% przejmuje jego rolę. 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylatory o zmiennej wydajności w celu optymalnego doboru parametrów nawiewu do pomieszczeń serwerowych. 

Szafy wg wymagań klienta mogą posiadać nawiew górny, dolny lub frontalny, zassanie powietrza również odbywa się z frontu, spod lub z nad urządzenia. Istnieje również możliwość podłączenia nawiewu do układu kanałów wentylacyjnych lub nawiewu pod podłogę technologiczną.