Pompy ciepła to idealne rozwiązanie dla ogrzewania domów. Wymogi ekologiczne i zmiany w prawie, wymuszą na społeczeństwie rezygnację z paliw kopalnianych i znalezienie odpowiednich alternatyw. Należą do nich właśnie pompy ciepła wykorzystujące energie odnawialną.

Pompy składają się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, dodatkowo mogą mieć zbiornik wody użytkowej. Pompy dostosowywane są do potrzeb i możliwości budynku, w którym mają funkcjonować. Nasi projektanci dobiorą Państwu najbardziej optymalne urządzenia.

Zapraszamy do kontaktu.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła to ekologiczny sposób ogrzewania naszych domów, które same nie wytwarzają energii, tylko pobierają ją z otoczenia. Na rynku jest kilka wariantów tych urządzeń.

Pompy ciepła występują w dwóch wariantach: split i monoblok. Split podobnie jak w klimatyzacji składa się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, natomiast monoblok to jednostka zawierająca skraplacz i parownik w jednym urządzeniu montowanym na zewnątrz.

Można je także podzielić ze względu na źródło pobierania energii:

  • grunt
  • woda
  • powietrze

Pompy gruntowe wykorzystują ciepło z ziemi. Jednakże koszty odwiertów w gruncie nie należą do najmniejszych. Trzeba mieć także grunt na którym te odwierty można zrobić. Pompy wykorzystujące energię z wody usytuowane mogą być na działkach na których występują podziemne cieki wodne na tyle duże, by mogły być źródłem ciepła.

Pompy powietrzne pobierają ciepło z otoczenia. Nie ingerują one w otoczenie domu – pompa jest montowana podobnie jak klimatyzator. Pomimo częstych zmian temperatur, pompa ciepła jest w stanie pobierać ciepło nawet w ujemnych temperaturach. Jest ona także tańsza od poprzednich, dlatego z roku na rok zyskuje na popularności.