Zazwyczaj wentylację hali przemysłowej realizuję się przez instalacje nawiewno – wywiewne lub nawiewne. Powietrze nawiewane jest w dolnych partiach hali, a odbierane u góry – tak żeby zapewnić przepływ powietrza od góry do dołu. Wspomaga to usuwanie zanieczyszczeń oraz utrzymywanie świeżego powietrza w strefie przebywania ludzi. W przypadku zwiększonej emisji zanieczyszczeń pyłów, gazów czy pary wodnej należy dodatkowo projektować odciągi miejscowe. Zanieczyszczenia te muszą być usuwane ponieważ mogą negatywnie wpływać na przeprowadzany proces technologiczny lub zdrowie i życie pracowników.