Wentylacja restauracji stanowi duże wyzwanie logistyczne. Olbrzymie zyski ciepła i wilgoci produkowane przez urządzenia kuchenne bezwzględnie trzeba usunąć. Z drugiej strony trzeba to pogodzić z wentylacją pomieszczeń dla gości, w których przeciągi i zapachy powstałe w strefie kuchennej są niepożądane. W celu uniknięcia niekomfortowych sytuacji zazwyczaj stosuje się dwa niezależne systemy:

Wentylacja kuchni

Usunięcie zysków ciepła i wilgoci w kuchniach realizuje się poprzez odciągi miejscowe. Jako, że mamy do czynienia z wielkopowierzchniowymi kuchenkami, piecami itd. należy zastosować okapy. Często nie wystarcza jedynie odciąg, dlatego wiele okapów projektuje się ze szczelinami nawiewnymi. Dobór odpowiedniej wielkości okapu i jego wydajności wymaga dużego doświadczenia od projektanta. Źle zaprojektowana wentylacja kuchni może powodować niszczenie konstrukcji budynku czy kanałów wentylacyjnych. Może również skutkować gromadzeniem się znacznych ilości tłuszczu w trudno dostępnych miejscach, co sprzyja rozwojowi drobnoustrojów.

Wentylacja pomieszczeń dla gości

Wentylację pomieszczeń gościnnych należy realizować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza ze względów higienicznych. Zazwyczaj dostarcza się do pomieszczeń 30-40 m3/h powietrza świeżego na osobę, które zapewni, że nasi goście nie będą odczuwać dyskomfortu.