Wentylacja mechaniczna

Jedną z najważniejszych instalacji w naszych domach jest system wentylacji. W nowoczesnym budownictwie, które cechuje się energooszczędnymi rozwiązaniami od kilku lat obserwuje się wzrost popularności wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Rozwiązanie takie, prócz wymiany zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, pozwala odzyskać znaczne ilości energii cieplnej dzięki wymiennikowi ciepła. Urządzenie, w którym stosuje się takie rozwiązania nazywamy rekuperatorem.

Wymiana ciepła polega na oddaniu energii z powietrza usuwanego i przekazaniu jej do powietrza pobieranego z zewnątrz budynku. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystuje się rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym.

Rysunek 1. Schemat wymiennika krzyżowego

Strumienie powietrza z czerpni oraz z wnętrza pomieszczenia przepływają przez kanały wykonane z materiału dobrze przewodzącego ciepło. Strumienie te nie mieszają się ze soba, więc nie ma zagrożenia powrotu zanieczyszczeń do części mieszkalnej. Wymienniki takie pozwalają odzyskać nawet 60% ciepła, a w przypadku podwójnego wymiennika krzyżowego nawet do 80%.

Kolejnym rozwiązaniem wykorzystywanym w domowych centralach jest wymiennik obrotowy. Głównym jego elementem jest rotor zbudowany z materiałów akumulujących ciepło. Poczas obrotu rotor owiewany jest naprzemiennie przez powietrze zimne z czerpni i ciepłe wyrzutowe. Sprawność takiego odzysku może dochodzić nawet do 90%. Dodatkowo wymienniki te odzyskują także ciepło pochodzące z wilgoci zawartej w powietrzu.

Rysunek 2. Schemat wymiennika obrotowego

Rozdział powietrza do poszczególnych pomieszczeń realizowany jest poprzez kanały wentylacyjne zazwyczaj poprowadzone w ścianach i stropach. Ważnym jest, aby już na etapie projektowania i budowy zaplanować rozmieszczenie instalacji. W domach już istniejących można ją ukryć dzięki sufitom podwieszanym. Należy również pamiętać o izolacji. Dzieki niej zniwelujemy straty ciepła na odcinakch poprowadzonych przez pomieszczenia nieogrzewane oraz hałas powstały przez przepływ powietrza przez przewody. Instalacja zakończona jest anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi. Te pierwsze powinniśmy usytuować w sypialniach, salonie, gabinecie oraz innych pomieszczeniach gdzie niezbędne jest doprowadzenie świeżego powietrza. Anemostaty wywiewne stosuje się w łazienkach, toaletach, garerobie oraz pomieszczeniach gospodarczych.

Zalety wentylacji mechanicznej:

  • stały dopływ świeżego powietrza;
  • wydajność wentylacji nie zależy od czynników atmosferychnych;
  • możliwość odzysku ciepła;
  • brak przeciągów oraz hałasu pochodzącego z ulicy;
  • wyższa jakość dostarczanego powietrza – filtracja;
  • skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów.