Projekt instalacji wentylacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, wod-kan, projekty przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i kanalizacji deszczowej.