W naszej ofercie znajdą Państwo następujące modele, dostępne na zapytanie:

  • T-MATE2 DX-A M 11 – M 140 zdalny skraplacz do klimatyzatorów o ścisłej kontroli z wentylatorami osiowymi AC, wydajność nominalna 9,74 – 146 kW
  • T-MATE2 DX-E M 11 – M 140 zdalny skraplacz do klimatyzatorów o ścisłej kontroli z wentylatorami osiowymi EC, wydajność nominalna 9,79 – 146 kW
  • T-MATE DX-PF-E T 11 – T 144 zdalny skraplacz do klimatyzatorów o ścisłej kontroli z wentylatorami EC PLUG, moc znamionowa 11,9 – 147 kW
  • GR-Z A 0010-164 zdalne skraplacze mikrokanałowe z wentylatorami osiowymi AC, wydajność nominalna 9,41 – 156 kW
  • GR-Z E 0010-164 zdalne skraplacze mikrokanałowe z wentylatorami osiowymi EC, moc znamionowa 8,3 – 156 Kw
  • T-MATE DC-A M 20 – T 280 sucha chłodnica do klimatyzatorów o ścisłej kontroli z wentylatorami osiowymi AC, wydajność nominalna 7,65 – 199 kW