Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, chłodzenia, ogrzewania i wod.-kan. w lokalu istniejącego Banku Millenium Leasing w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 16 oraz lokalu sąsiadującym z istniejącym oddziałem.

Wspólpraca z firmą KKM Kozień Architeci

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych Bank PKO ul. Bysławska 104 oraz projekt budowlany instalacji klimatyzacji dla lokalu przebudowywanego na potrzeby placówki PKO BP ul. Bronisława Czecha 42 w Warszawie.
Wspólpraca z firmą KKM Kozień Architekci