Projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń pracowni badań endoskopowych i łazienek oddziału ortopedii i rehabilitacji,

Projekt instalacji wod – kan w przebudowywanych pomieszczeniach oddziału ortopedii i rehabilitacji oraz pomieszczeniach pracowni badań endoskopowych,

Projekt instalacji hydrantowej – zmiana lokalizacji istniejącego hydrantu,

Projekt instalacji c.o. – zmiana istniejących grzejników żeliwnych na grzejniki w wykonaniu higienicznym