Restauracja. Miejsce gdzie można się spotkać, zjeść coś pysznego, miło spędzić czas. A czy nie zastanowiło Was to, że nie dochodzą do stolika zapachy z kuchni. Podczas gotowania w domu rozchodzą się one do wszystkich możliwych pomieszczeń, już od progu wiadomo co jest na obiad. A w restauracjach? Mają wentylację.

Każda restauracja musi spełniać odpowiednie wymogi m.in. sanitarnohigieniczne. Są określone normy ilości wymienianego powietrza odpowiednio do pomieszczeń. Inne normy są dla kuchni, inne dla sali konsumpcyjnej. Z reguły na takich obiektach zastosowane są wentylacje mechaniczne nawiewno-wywiewne. Dostarczają one uzdatnione powietrze zewnętrzne, odprowadzając jednocześnie zanieczyszczenia (wilgoć, ciepło, zapachy, produkty spalania gazu itp.). Przyjmuje się, że w sali konsumpcyjnej powinno przypadać 50m3/h powietrza świeżego na osobę. Żeby obliczyć ilość powietrza świeżego dostarczanego do kuchni, należy uwzględnić m.in. zyski ciepła i wilgoci od urządzeń, osób tam przebywających czy gotowanych potraw.

Okap kuchenny odprowadzający zanieczyszczone powietrze bezpośrednio znad urządzeń

Montaż takiej wentylacji musi się kierować pewnymi zasadami. Powietrze z sali nie może przepływać przez kuchnię, istnieje bowiem ryzyko zanieczyszczenia bakteriologicznego powietrza w tym pomieszczeniu. Montowane są zatem dwa osobne układy wentylacji. W kuchni urządzenia technologiczne, jak chociażby piec powinny być zlokalizowane bezpośrednio pod okapami lub wyciągami. Instalacja taka musi również być wyposażona w filtry powietrza.

Kanał wentylacyjny

Ponadto wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty uznawane na terenie Polski. Ważny jest także poziom hałasu wydawany przez takie urządzenia. Nie może on przekraczać określoną liczbę decybeli. Część dźwięków tłumionych jest częściowo w przewodach. Jeśli jednak hałas ciągle przekracza wyznaczoną normę zastosowane zostają tłumiki. 

Dzięki temu możemy spokojnie cieszyć się wizytą w restauracji. Bez zbędnych hałasów i zapachów.

Jeśli prowadzisz lokal gastronomiczny i masz problem z wentylacją, lub planujesz otworzyć taki lokal, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym – projektanci dobiorą odpowiednie urządzenia, a wykwalifikowani monterzy zainstalują system wentylacji.