Każdy liczy się z domowym budżetem. Żeby jak najmniej pieniędzy wypływało z kieszeni, należy zwracać uwagę na pewne szczegóły. Do takich szczegółów zaliczymy etykietę energetyczną, którą posiada każde kupowane urządzenie elektryczne. A co konkretnie można z niej wyczytać?

Dla urządzeń klimatyzacyjnych obowiązuje klasa efektywności energetycznej ze skalą A-G, którą określa dyrektywa 2002/40WE. Ma ona zastosowanie do urządzeń o mocy do 12 kW. Im lepsze jest urządzenie, tym posiada wyższą literkę alfabetu i zużywa mniej energii elektrycznej. Wybierając klimatyzator warto zwrócić uwagę na naklejkę informującą o wydajności energetycznej. Wyższa literka zapewnia większą oszczędność energetyczną oraz finansową.

Etykieta energetyczna

Na etykiecie znajdziemy informacje o:

  • modelu,
  • typie,
  • poziomie hałasu wydawanym przez urządzenie,
  • rocznym zużyciu energii,
  • typie chłodzenia,
  • wydajności chłodzenia,
  • wydajności grzania,
  • mocy cieplnej.