Wynajmujesz budynek lub jego część, a może masz w planach sprzedaż? Powinieneś posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Co ono zawiera? Kto je wystawia?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymogiem prawnym. Zasady jego sporządzania określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.  Właściciel lub zarządca budynku (lub jego części) w przypadku wynajmowania lub sprzedawania nieruchomości powinien posiadać takie świadectwo. Określa ono jakość budynku pod względem energetycznym. Ponadto jeśli sprzedaż lub najem nieruchomości jest reklamowany, to reklamodawca ma obowiązek podania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową (art.13 ustawy).

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dane identyfikacyjne budynku, jego charakterystykę energetyczną obliczoną na podstawie metodologii określonej przez odpowiednie rozporządzenie oraz zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, mogących poprawić charakterystykę energetyczną.

Jednak nie wszyscy muszą takie świadectwo posiadać. Zniesiony został obowiązek posiadania świadectwa dla następujących nieruchomości:

  • podlegających ochronie jako zabytek,
  • kultu religijnego,
  • przemysłowych lub gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego),
  • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej do 50 m2,
  • gospodarstw rolnych, dla których wskaźnik EP (zapotrzebowanie na nieodnawialną energię rocznie) nie przekracza 50kWh/m2 rok.

Osoby budujące dom na własny użytek również nie muszą posiadać świadectwa. Wg nowych przepisów prawa budowlanego muszą spełniać pewne restrykcje dotyczące zużywania energii nieodnawialnej (patrz poprzedni post).

Świadectwo takie ważne jest 10 lat. Traci ono ważność po tym okresie lub przed nim w przypadku przeprowadzenia robót budowlano-instalacyjnych, w wyniku których zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku lub jego części. Wówczas świadectwo musi być wystawione po skończonych pracach. A kto może wystawić takie świadectwo? Osoby takie wskazuje ustawa. Muszą one spełniać następujące warunki :

Gdzie znaleźć osobę, która może wystawić świadectwo? Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Znajdują się tam wykazy, m.in. wykaz osób uprawnionych do wystawienia świadectwa.