Masz w planach budowę domu, czy też wybudowanie nowego oddziału firmy? Powinieneś coś wiedzieć o pakiecie 3×20 oraz charakterystyce energetycznej budynków. Od stycznia 2014 są zmniejszane limity zużycia energii nieodnawialnej.

O 20% redukcja gazów cieplarnianych. Wzrost efektywności energetycznej o 20%. Udział odnawialnej energii w ogólnej jej produkcji 20%. Te 3 założenia przyjęte zostały przez  UE, a więc i przez Polskę dyrektywami 2002/91/EC oraz 2010/31/UE. Dotyczą one charakterystyki energetycznej budynków. Wszystkie budynki wznoszone od 2014 r. muszą charakteryzować się określonym maksymalnym zużyciem energii.

W poniższej tabeli sporządzonej na podstawie rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przedstawia się harmonogram zmian. Energia nieodnawialna wykorzystywana przez budynki zostanie mocno ograniczona. Oznacza to alternatywne rozwiązania – odnawialne źródła energii.

Rodzaj budynku Maksymalne wartości na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
Od 1 stycznia 2014 Od 1 stycznia 2017 Od 1 stycznia 2021*
Budynek mieszkalny:
Jednorodzinny
Wielorodzinny
120
105
95
85
70
65
Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75
Budynek użyteczności publicznej:
Opieki zdrowotnej
Pozostałe
390
65
 

290
60

 

190
45

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 110 90 70

*od 1 stycznia 2019 r. – budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością

Oznacza to, że od 1 stycznia 2014 r. każdy inwestor musi dostosować budynek do powyższych wartości. Dotyczy to wszystkich inwestorów, zarówno prywatnych jak i przedsiębiorstwa czy władze publiczne. To jakie teraz będziemy budować budynki? Spójrzmy poniżej.

Rodzaj budynku Zużycie w kWh/m2 na rok Wykorzystywany rodzaj energii
Budynek tradycyjny 100 – 120 Nieodnawialna
Budynek energetyczny 40 – 70 Nieodnawialna oraz odnawialna
Budynek pasywny Do 15 W większym stopniu odnawialna, w niewielkim nieodnawialna
Budynek zeroenergetyczny 0 Odnawialna
Budynek plusenergetyczny 0 + wytwarza energię Odnawialna

Wniosek jest jeden – budownictwo w Polsce zmieni charakter na energooszczędny. Nasze domy będą wykorzystywały energię odnawialną. Budynki użyteczności publicznej również muszą być zgodne z wymogami, nawet przed 2021 r.

Kogo te zmiany dotyczą?

Na pewno wszystkie nowo powstające budynki muszą spełniać powyższe wymagania. Ale nie tylko. Również te przechodzące remont. Gdy wymieniane lub modernizowane są systemy takie jak ogrzewanie czy wentylacja, powinny one spełniać wymogi prawne dotyczące charakterystyki energetycznej. Tyczy się to także elementów budynków, np. okien. Jeśli budujesz dom lub kupujesz dom czy mieszkanie od developera, powinieneś zainteresować się dopłatami do domów energooszczędnych. Warto skorzystać z tych środków. Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.